Fauske Videregående Skole

Januar 2013 inngikk MOMEK Civil AS kontakt med Nordland Fylkeskommune om å utvide Fauske videregående skole med ca 1500m2.

Utbyggingen gir kommunen en helt ny TIP- og byggfaghall og sto ferdig sommeren 2014. Grunnforholdene på stedet er utfordrende (leire), så valg av riktig fundamenteringsmetode var essensielt for å kunne ferdigstille prosjektet til skolestarten høsten 2014, fremfor å måtte forbelaste tomta og således utsette byggestart og ferdigstillelse.

Utvendige VA-arbeider var også svært krevende pga stedlige forhold samt at det måtte etableres ny adkomstvei. Byggherren og brukeren hadde et sterkt ønske om at nybygget skulle bli en integrert del av eksisterende skole, både med tanke på estetikk, materialbruk og integrering av elever og lærere.

På den offesielle åpningen av skolen høstet utbygger ros for måten dette er løst på samt at utbyggingen ikke påvirket hverdagen til elever og lærere i noen særlig grad i byggeperioden.

Previous Project Next Project
Tilbake