Flerbrukshall Lovund

Lovund Flerbrukshall blir på ca 1260 m2 og skal romme gymnastikksal, spinning/ treningsrom, ungdomsklubb og scene. Lurøy kommune anser Flerbrukshallen som deres første kommunale signalbygg og vil få en unik arkitektonisk fasade.

Avtalen ble inngått i august 2013 og skal ferdigstilles 1.Juli 2014. En utfordring med å ha prosjekter på en øy som Lovund er at det allerede i prosjekteringsfasen må tas høyde for at et lite lokalsamfunn som Lovund ikke er dimensjonert for slike store byggeprosjekter. Eksempelvis har tuneller, ferger og veier begrensninger på hvor store og tunge prefabrikkerte elementer kan være.

Previous Project Next Project
Tilbake