Lovund Skole

Kontrakt om renovering av Lovund skole ble inngått med Lurøy kommune desember 2012 med ferdigstillelse oktober 2013. Skolen er oppført og utbygd i tre trinn, - første byggetrinn i 1973 og det siste i 1994. Det var skolens første byggetrinn fra 1973 som skulle renoveres.

Gymsalen ble ombygget til undervisningsrom da det skal bygges ny idrettshall i tilknytning til skolen. Det ble bygget to store moderne klasserom som ble svært lyse og har stor takhøyde. I resten av 1973-fløyen ble alle vinduer og dører inne skiftet. Gulv, vegger og tak i klasserom og korridorer ble renovert. Ny ventilasjon ble installert og det meste av elektrisk materiell ble skiftet ut. Toalettene ble fornyet og en av de gamle garderobene ble omgjort til undervisningsrom. Utvendig ble all bordkledning i 1973-fløyen skiftet og malt i nye friske farger. I det hele tatt fremstår skolen nå som et moderne og tidsriktig bygg.

Previous Project Next Project
Tilbake