Mjøland VGS

28.April 2014 inngikk MOMEK Civil AS en Totalentreprise med Nordland Fylkeskommune om å utvide Polarsirkelen videregående skole, et nybygg på ca 700m2. Utbyggingen gir kommunen en helt byggfaghall som skal stå ferdig 16.Mai 2015.

Bygget føres opp i stål og sandwichelementer, samt har ett mezzanindekke av hulldekker på ca 140m2. Vi tilstreber å få gjort de brukerendringene som byggherre og bruker beslutter underveis, uten at dette skal påvirke ferdigstillelsesdato. Vi gleder oss til å ferdigstille og overlevere et flott og praktisk bygg til vår oppdragsgiver, i god tid før kontraktsfestet overleveringsdato.

Previous Project Next Project
Tilbake