Mo Fjernvarme

Nye fjernvarmerør

I forbindelse med at Mo Fjernvarme AS utvidet sin gjenvinningskapasitet ved Fesil Rana Metall i Mo i Rana, vant MOMEK kontrakten med Mo Fjernvarme om å legge nye fjernvarmerør i Mo industripark.

Oppdraget ble utført i 2011.

Previous Project Next Project
Tilbake