Trafostasjon Onøy

Kontrakt om bygging av et Transformatorbygg ble inngått med Rødøy-Lurøy Kraftverk sommeren 2012.

Bygget er et bindingsverkshus på solid grunnmur. Yttervegger er kledd med grå Steni-plater. Byggetiden var ca 4 måneder og dette var en kritisk faktor fordi det skulle installeres en ny transformator til en gitt dato i november. Transformatoren leverer strøm til øya, Lovund. Det ble besluttet å prefabrikkere veggelementene til huset i eget verksted, slik at en kunne spare byggetid ute på byggeplassen. Operasjonen ble meget vellykket både tidsmessig og kvalitetsmessig.

I tillegg til selve fundamentet, skulle det støpes inn skinner for transformatoren, samlegroper for oppsamling av transformatorolje og mange rørgjennomføringer for el-kabler.

Previous Project Next Project
Tilbake