Wasco

Wasco Coatings Norway valgte å etablere sin fabrikk i Mo i Rana våren 2013 og MOMEK fikk hovedentreprise på etablering av fabrikken.

MOMEK har hatt ansvaret for sikkerhet, fundamentering, grunnarbeid og etterisolering av 14 000 m2 tak og 6000 m2 vegg. MOMEK Installerte produksjonsutstyr og bygget om hovedkonstruksjonen i tak før 8 nye traverskraner inklusive kranbaner ble installert. MOMEK sto for montasje av rør, levering av kraner og åk, samt total renovering av bygg, inklusive prosjektering og dimensjonering av konstruksjoner.

Prosjektet ble startet i mai 2013 og ferdigstilles desember samme år.

I perioder har 50 ansatte vært i sving, og evnen til å snu seg rundt for å endre prioritering har vært en nøkkel for å lykkes. Stå-på-vilje og positiv innstilling fra samtlige har bidratt til et vellykket prosjekt.

Previous Project Next Project
Tilbake