KJÆRE ALLE SAMMEN

Så er vi her igjen, et nytt år har gått, og julefreden senker seg snart i mange hundre MOMEK-hjem. Mange skal også jobbe, holde (h)julen(e) i gang som det så fint heter. Slik har det alltid vært i MOMEK, vi jobber gjerne når fabrikkene stopper, og de andre drar hjem.

Nye prosjekter er vunnet og gjennomført, noen også tapt. Men nye mål er i sikte og MOMEK-skuta har god vind i seilene og stødig kurs mot et innholdsrikt 2022. Og la meg bare si det med en gang, aldri har vi tidligere hatt så mange spennende muligheter liggende foran oss!

Etter en rolig start på 2021 som følge av en pandemi, fikk vi utover våren stadig økende oppdragsmengde. Og siden mai har vi hatt fullt opp med å manøvrere fra prosjekt til prosjekt, vedlikeholdsstanser og løpende oppdrag.

Våren var også preget av organisasjonsendringen. Vi fusjonerte 4 av våre selskaper og har med dette skapt en ny driftsplattform hvor ressurser og kompetanse sømløst kan mobiliseres til kundene. Vi kommer stadig nærmere målet med å være én MOMEK-familie, hvor alle jobber for felles sak og felles mål. Kompleksiteten på oppdragene øker, krav og forventninger både fra oss selv, våre kunder og omgivelsene er høye, og det skal de være! Det er det som driver oss fremover!

Vi har i år satt økt fokus på bærekraft: Hvordan MOMEK kan være en positiv kraft i arbeidet med å ta vare på miljø og mennesker. Og det er mye mer vi kan gjøre: Ren energi i bilene, redusere transport, lavere energiforbruk, bedre sortering, bruke miljøsertifiserte produkter, og utvikle gode fremtidsrettede produkter for industrien for å nevne noe. I 2022 skal vi sertifisere oss ikke bare innenfor nye leveransestandarder, men også miljøstandarden ISO-14001.

Det sosiale høydepunktet i år ble MOMEK Action Week i slutten av juli. Et arrangement med aktiviteter og konserter for voksne og barn. Vi var på ACR, Rabothytta, Vitensenteret, Klatreparken, Havblikk og Lurøyfjellet. Arrangementene ble gjennomført i god pandemiånd, vi fikk alle typer vær, men alltid godt humør og god stemning. Vi håper på et 2022 hvor vi kan være mer sammen, reise sammen, være tettere på, og møtes fysisk uten restriksjoner eller frykt. Men akkurat nå vet vi ikke hvordan neste år blir, bare at vi kommer til å tilpasse oss når vi må, og finne løsninger slik vi har gjort det til nå.

Vi opplever alle at det er tøffe tak fra tid til annen. Men framfor alt tenker jeg at vi er så ufattelig heldige! Heldige som har gode og trygge arbeidsplasser i en tid hvor mange sliter. Vi bor i den delen av verden hvor man har det aller best. Vi har avdelinger i regioner hvor mange drar i samme retning og skaper vekst, utvikling, og muligheter. Og vi jobber i MOMEK, en bedrift hvor det å skape noe, skape gode arbeidsplasser, nye arbeidsplasser, nye opplevelser og nye vennskap står i fokus.

Vi er MOMEK, vi er heldige, og vi er klare for 2022!

Jeg ønsker med dette alle MOMEK’ere, MOMEK-familier og venner av MOMEK en Riktig God Jul og et Godt Nyttår!


Roger Skatland
Administrerende direktør, MOMEK Group

INVESTERER I
FREMTIDEN

Kjære kolleger i MOMEK.

For meg har det vært en glede å bli bedre kjent med flere av dere dyktige og fremoverlente MOMEK’ere.

I hele 2021 har det vært full gass og lange dager i MOMEK Invest. Vi har jobbet med mange case, og siden starten etablert 9 nye bedrifter. Før jul vil også MOMEK Robotics AS være en realitet. Vi har investert ca 20 millioner av egenkapitalen og satt i arbeid ca 90 millioner, inkludert lån, tilskudd og medfinansieringer.

Noen eksempler på produkter, eiendom og andre virksomheter vi har investert i:

  • TappingMate, en ny robotisert løsning for tapping av metall fra smelteovner som vil bedre hverdagen til ansatte, redusere forurensing og øke lønnsomheten. Andre robotløsninger vi jobber med er WelderMate og AlumatIQ.
  • Selskapet MOMEK Løvold AS som har mål om å flagge hjem produksjon av ankre og andre havbruksprodukter fra Kina til Mo i Rana, og produsere minst 1000 ankre per år. Sveiserobot og produksjonslinje er bestilt og vil være plass i vårt verksted før påske.
  • Brakkerigger med 117 rom er på plass ved porten til Mo industripark.
  • I Brennåsen har vi kjøpt tomt som vi jobber med å regulere med mål om å bygge 200 leiligheter, og på Båsmoen planlegger vi fem tomannsboliger.
  • I Skellefteå har vi nylig kjøpt hus til MOMEKs satsing der, i Gällivare eier vi boligrigg og i Melbu verksted og kontorer til som ble pusset opp i år til glede for våre kolleger der.

Vi satser offensivt og når vi lykkes betyr det flere oppdrag og attraktive arbeidsplasser i MOMEK.

Vi har fått til gode synergier i MOMEK-systemet som bedre organisert utviklingsarbeid, økt aktivitet og lønnsomhet​, kompetansebygging og styrket omdømme​. I tillegg har vi skaffet 13 millioner i utviklingsstøtte til MOMEK-selskap.

Det ble fantastisk oppslutning i emisjonen i høst, der hele 64 MOMEK-ansatte tegnet aksjer for totalt 7,8 millioner. Vi er nå 72 eiere i selskapet. Det viser at mange i MOMEK har et sterkt engasjement, tro og vilje til å være med å bygge arbeidsplasser og en positiv fremtid.

Til slutt vil jeg å benytte anledningen til å takke for tilliten og ønske dere en fredelig jul og alt godt i året som kommer.


Bjørn Audun
Daglig leder, MOMEK Invest

2021 – TIDENES MOMEK-ÅR

Året startet litt trått, men tok seg til de grader opp på timebaserte oppdrag og større prosjekter.

MOMEK Civil landet den ene kontrakten etter den andre, og bygger ordrereserve for 2021 og 2022.
De har jobbet tett sammen med Hæhre på Smisto, bygger pilotfabrikk for FREYR, utvider hotellet på Lovund, betongjobber på Elkem Rana og flere byggeprosjekter lokalt.

I Q2 fusjonerte MOMEK Techteam og MOMEK Oilfield inn i MOMEK Services, noe som gir gode synergier og umiddelbar effekt.

Sammen har vi gjennomført flere revisjonsstanser og store prosjekter hos Rana Kraft, Celsa, Finnfjord Smelteverk samt vedlikehold på kraner til Equinor, bare for å nevne noen. Dette hadde ikke vært mulig uten den tverrfaglige kompetansen hvor blant annet engineering og El/auto har spilt en sentral rolle.

Momin, vårt selskap i Sverige, har svært god og stabil drift samt langsiktige kontrakter med Boliden og LKAB. De har nå vunnet en ny og strategisk viktig kontrakt på 3 + 2 år hos Boliden Rønnskjær, som igjen gjør at vi etablerer en avdeling i Skellefteå.

På bakgrunn av gode leveranser gjennom flere år har vi også fått fornyet tillit hos Alcoa med ny 5 års kontrakt på ovnsbunn-bytte.

I 2021 har vår avdeling på Melbu satt omsetningsrekord på pumpesalg, i tillegg til at de har ansatt flere nye medarbeidere.

MOMEK Personnel har levert bra tross store utfordringer relatert til Covid. De har satset og ansatt flere nøkkelpersoner som jobber målrettet mot oppdrett og bergsikring. De har også ansatt en administrerende ressurs i Romania for enda bedre kvalitetssikring av personell før de sendes på oppdrag.

MOMEK PT Modular jobber med flere leads, og det blir veldig spennende å se hvilke prosjekter som landes.

På verkstedet i Mo i Rana skal vi i løpet av første kvartal 2022 installere en 24 meter lang robotisert sveisecelle. Cellen er allsidig og kan tilpasses både enkeltprodukter og serieproduksjon av anker for det nye selskapet MOMEK Løvold. Cellen vil i tillegg erstatte dagens mantelrobot.

Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på utført arbeid hos våre kunder – som allerede har bestilt MOMEK til neste åres revisjonsstanser for å sikre seg kvalifisert personell.

Året 2021 ser ut til å kunne bli tidenes år for MOMEK, og 2022 ser også svært lovende ut 😉


Alexander Johansen
Driftsdirektør, MOMEK Services

STATUS ØKONOMI OG UTSIKTER 2022

Det nærmer seg årsslutt og tid for å gjøre opp status på hvordan regnskapsåret 2021 har gått.

 

Ronny Østrem Pedersen
CFO, MOMEK Group

Etter en treg start på året, har MOMEK har hatt god driv fra mai måned. Prognosen for 2021 ser ut til å gi en omsetning på om lag 564 millioner og en EBIT (driftsresultat) for årets drift på 24 millioner. Omsetningsmessig er dette på samme nivå som for 2020. God drift og god lønnsomhet har bidratt til en vesentlig resultatforbedring, og gitt oss historiens beste resultat i MOMEK! Dette på tross av at resultatet delvis er preget av Covid-19, samt at vi har gjennomført en fusjonsprosess og ei organisasjonsendring.

Neste års budsjett ble styrebehandlet tidligere i desember. Nivået på budsjettet for neste år har en vekst på i overkant av 29% i forhold til 2021. Ordrereserven i neste års budsjett er på ca 70 mill i kroneverdi over nivået fjorårets budsjett. Nødvendig nysalg for å nå neste års budsjett er noe høyere enn realisert nysalg for 2021, men vurderes som realistisk ut fra salgsmuligheter i markedet.

MOMEK vil i 2022 fortsatt satse på det Nordiske markedet med tjenester og produkter vi er gode på. Det vil fortsatt være fokus på lønnsomhet og inntjening. Dette for å sikre en bærekraftig soliditet i driften til MOMEK.

KJÆRE MOMEKkere OG VENNER AV MOMEK

2021 ble et rekord-år for MOMEK! Dette er jeg naturlig nok svært fornøyd med, og ønsker å takke både ansatte, kunder og leverandører for det.

Men det kan være greit å forstå hvorfor 2021 ble et bra år. En av de viktigste grunnene er at industrien i Norge gjør det bra, og spesielt våre største markeder med prosessindustri, samt innenfor gruve og bergverk. Vi har med andre ord markedene med oss.

En annen viktig grunn er at samhandlingen på tvers i MOMEK er forbedret, og våre kostnader er redusert. Når så MOMEK-ansatte i kjent stil både tar kloke valg, er fleksible og tar ansvar – ja, det gjør at 2021 ble et meget bra år.

Godt jobba alle sammen!

Samfunnsansvar

MOMEK har et stort ønske om å bidra til samfunnspositiv utvikling, og har gjennom mange år gitt bidrag til ulike aktiviteter og prosjekter. For eksempel bygging av is- og tennishallen på Skillevollen, Fageråsen hoppanlegg, ACR og In The Same Boat. Årets bidrag går til Frivillighetssentralen og det fantastiske arbeidet de gjør.

Jeg ønsker alle ansatte og venner av MOMEK en riktig God Jul og et fremgangsrikt 2022!


Wiggo Dalmo
Styreleder

NYE ANSIKTER 2021

Vi ønsker velkommen til alle våre nye medarbeidere i 2021!

Olav Ingvar Storholm

INDUSTRIMEKANIKER
MOMEK SERVICES

Per Marvin Solhoff

INDUSTRIRØRLEGGER
MOMEK SERVICES

Kristoffer Hagh

INDUSTRIMEKANIKER
MOMEK SERVICES

Eli Kolstad

ELEKTRIKER
MOMEK SERVICES

Jørgen Alexander Bjerkli

INDUSTRIMEKANIKER
MOMEK SERVICES

Hallvor Andreas Jakobsen

SPESIALARBEIDER SVEISEFAGET
MOMEK SERVICES

Vegard Pettersen Bergli

SPESIALARBEIDER SVEISEFAGET
MOMEK SERVICES

Fredrik Olsen

SPESIALARBEIDER SVEISEFAGET
MOMEK SERVICES

Kjell Petter Pettersen

INDUSTRIMEKANIKER
MOMEK SERVICES

Lars Kvitle

INDUSTRIMEKANIKER
MOMEK SERVICES

Sivert Kvitle

LÆRLING I INDUSTRIMEKANIKERFAGET
MOMEK SERVICES

Henrik Mathias Breivik

INDUSTRIMEKANIKER
MOMEK SERVICES

Ruben Røssaak

INDUSTRIMEKANIKER
MOMEK SERVICES

Jørgen Langfors

SERVICETEKNIKER
MOMEK SERVICES

Per Johan Asphaug

SVEISER
MOMEK SERVICES

Steffen Daniel Tomasdal

INDUSTRIMEKANIKER
MOMEK SERVICES

Dina Furuheim

LÆRLING ELEKTRIKERFAGET
MOMEK SERVICES

Anders Emanuel Bäckman

TRAINEE MASKININGENIØR
MOMEK SERVICES

Tom Anders Pedersen

INDUSTRIMEKANIKER
MOMEK SERVICES

Thomas Nathaniel Kristensen

INDUSTRIMEKANIKER
MOMEK SERVICES

Oliver Precht

TRAINEE KONSTRUKTØR
MOMEK SERVICES

Karl Engebretsen

INDUSTRIRØRLEGGER
MOMEK SERVICES

Eivind Børre Grønningsæter

MASKIN- OG LOGISTIKKANSVARLIG
MOMEK SERVICES

Anders Edin

TØMRER
MOMEK CIVIL

Håkon Kråkstad

TØMRER
MOMEK CIVIL

Espen Nyrud Bjørnmyr

TØMRER
MOMEK CIVIL

Torben Eriksen

LÆRLING I TØMRERFAGET
MOMEK CIVIL

Nina Fagerli Herstad

LÆRLING I TØMRERFAGET
MOMEK CIVIL

Aisida Pociute

RENHOLDER
MOMAID

Marius Johannessen Avdem

SPESIALARBEIDER SNEKKERFAGET
MOMEK CIVIL

Terje Leirbekkhei

BYGGELEDER
MOMEK CIVIL

Christer Strifeldt

PROSJEKTLEDER
MOMEK CIVIL

Herman Lind Hansen

LÆRLING I TØMRERFAGET
MOMEK CIVIL

Vytautas Sirvinskas

BETONGARBEIDER
MOMEK LITHOUSE

Jacek Maciej Kauwa

BETONGARBEIDER
MOMEK LITHOUSE

Elnur Bairamov

BETONGARBEIDER
MOMEK LITHOUSE

Mantas Ziobakas

SNEKKER
MOMEK LITHOUSE

Markus Berglann

RØKTER
MOMEK AKVA SERVICE

Jøran Malvin Knutsen

RØKTER
MOMEK AKVA SERVICE AS

Iben Valle Wolden

RØKTER
MOMEK AKVA SERVICE AS

Richard Andre Pedersen

RØKTER
MOMEK AKVA SERVICE AS

Aleksander Antonsen

RØKTER
MOMEK AKVA SERVICE AS

Marius Levik Sørgård

RØKTER
MOMEK AKVA SERVICE AS

Joar Andreassen

RØKTER
MOMEK AKVA SERVICE

Steffen Sivert Paulsen

RØKTER
MOMEK AKVA SERVICE AS

Stefan-Ionut Calin

HJELPEARBEIDER
MOMEK PERSONNEL

Marian Sirbu

HJELPEARBEIDER
MOMEK PERSONNEL

Dumitru Nicusor Niculoiu

SVEISER
MOMEK PERSONNEL

Vasilica Georgian Rosca

MEKANIKER
MOMEK PERSONNEL

Viorel Scraba

MEKANIKER
MOMEK PERSONNEL

Cristian Pana

MEKANIKER
MOMEK PERSONNEL

Dan Børø Fugleberg

FJELLSIKRER
MOMEK PERSONNEL

Kjell Arild Herstad

ARBEIDSLEDER FJELLSIKRING
MOMEK PERSONNEL

Stian Schanche

FJELLSIKRER
MOMEK PERSONNEL

Alf Johnny Marshall Grinde

FJELLSIKRER
MOMEK PERSONNEL

Stefan Cristian Tesoi

RØRLEGGER
MOMEK PERSONNEL

Vasilica Timofte

RØRLEGGER
MOMEK PERSONNEL

Margarint Sorin

PLATEARBEIDER
MOMEK PERSONNEL

Kim Daniel Høgstein

FJELLSIKRER
MOMEK PERSONNEL

Cosor Nicola

ELEMKTRIKER
MOMEK PERSONNEL

Ritvars Buikis

FJELLSIKRER
MOMEK PERSONNEL

Miroslaw Hajski

SNEKKER
MOMEK PERSONNEL

Esmeral Emin

ELEKTRIKER
MOMEK PERSONNEL

Adrian Vlaicu

RØRLEGGER
MOMEK PERSONNEL

Sorin Stelian Breven

RØRLEGGER
MOMEK PERSONNEL

Stefan Sima

RØRLEGGER
MOMEK PERSONNEL

Cezar-George Dumitrache

RØRLEGGER
MOMEK PERSONNEL

George Turcu

RØRLEGGER
MOMEK PERSONNEL

Danut-Ionel Dragoi

RØRLEGGER
MOMEK PERSONNEL

Marian-Daniel Peneoasu

RØRLEGGER
MOMEK PERSONNEL

Claudiu Ionut Giurgiuculesei

PRODUKSJONSARBEIDER
MOMEK PERSONNEL

Marian-Dumitru Girjabu

PRODUKSJONSARBEIDER
MOMEK PERSONNEL

Gatis Ozolins

FJELLSIKRER
MOMEK PERSONNEL

Marius Sandtorv

FJELLSIKRER
MOMEK PERSONNEL

Andrei Alexandru Ghervasuc

SVEISER
MOMEK PERSONNEL

Dilaver Mustafa

PLATEARBEIDER
MOMEK PERSONNEL

Stefan Grama

MEKANIKER
MOMEK PERSONNEL

Alexandru Dobrila

MEKANIKER
MOMEK PERSONNEL

Bogdan Tabacaru

MEKANIKER
MOMEK PERSONNEL

Adamczyk Jerzy

BETONGARBEIDER
MOMEK PERSONNEL

Sergiu Darlau

PRODUKSJONSARBEIDER
MOMEK PERSONNEL

Valentin-Florian Guinea

PRODUKSJONSARBEIDER
MOMEK PERSONNEL

Teo-Lucian Cirlig

PRODUKSJONSARBEIDER
MOMEK PERSONNEL

Andreea-Veronica Voinea

PRODUKSJONSARBEIDER
MOMEK PERSONNEL

Mihai Coroi

PLATEARBEIDER
MOMEK PERSONNEL

Stefan-Andrei Capres

SVEISER
MOMEK PERSONNEL

Marius Nita

MEKANIKER
MOMEK PERSONNEL

MOMEK 2021

En kort kavalkade som viser bare et lite utdrag fra MOMEK-året 2021

Skape gode arbeidsplasser gjennom store utfordringer og kundeverdi gjennom glitrende leveranser