VI KLARTE DET IGJEN

Mange nye rekorder er oppnådd, og ikke minst klarte vi å få tilbake 100% lokalt eierskap på MOMEK. I juni fikk vi rekord på 64 000 solgte timer, for så å toppe dette i september med 82 000 og 550 ansatte i sving. Det er jobbet ekstremt bra fra hele MOMEK, og det kommer ukentlig inn takkemeldinger fra kunder om gode leveranser fra våre ansatte. Helt fantastisk!

STOLT

MOMEK har bemerket seg som en nasjonal aktør, og i 2019 styrket vi ytterligere denne posisjonen både i Norge óg i Sverige. At industrikulturen og kunnskapen som er utviklet over mange år tar enda større oppgaver og ansvar i samfunnet gjør meg ekstra stolt.

NY KUNNSKAP OG UTVIKLING

Automasjon, installatør og installatørgodkjenning i MOMEK Techteam gir oss nye muligheter. Og MOMEK WelderMate har fått en eventyrlig mottakelse – et spennende og høyteknologisk produkt som gir oss muligheten til også å nå ut i det globale markedet.

LOKALT EIERSKAP

Jeg håper også dere merker forskjellen med lokalt eierskap og lokalt styre. For min del har hverdagen endret seg betydelig. Nå kan vi raskt mobilisere styret for gode prosesser og effektive avklaringer.

Men nå er det straks tid for å hvile seg etter et hektisk år.
God Jul og Godt Nytt år alle sammen!

Julehilsen fra


Wiggo Dalmo
Adm. Dir MOMEK Group

MOMEK OG EN VERDEN I ENDRING

Verden er i endring, og konjunkturene for mange rundt oss er usikre. Internasjonal politikk, krig og fred, en jordklode på bristepunktet og en stadig økende bevissthet knyttet til miljøutfordringer og hva som skal til for å bygge en bærekraftig industri og privat forbruk. Valutakurser, markedskonjunkturer, tilbud og etterspørsel på det globale markedet: Alle disse faktorene påvirker oss om vi vil eller ikke. Vi kan velge å være passive, lukke øynene og håpe det går bra, men det er ikke «The MOMEK Way». MOMEK skal være en bedrift som tar ansvar og bygger sin fremtid på fremtidsrettede løsninger for våre ansatte, våre kunder, og samfunnet rundt oss. Å utvikle produkter som WelderMate, PTModular, og ta inn Automasjon/Elektro, er bare en del av denne reisen. I fjor ble julegaven til våre ansatte en dørmatte «MOMEK Making Waves», i år kombinerer vi julegaven til våre ansatte med å støtte et av mange viktige miljøprosjekter «In the same boat». Vi kunne sikkert gjort mer, og til flere, men et sted må vi begynne.

Mange har vært undrende til bredden og den store kontaktflaten MOMEK har med omverdenen. Men at MOMEK jobber i så mange markeder, med så mange ulike tjenester, er vår styrke! Når konjunkturene er usikre, og markedene vakler, er jeg så ufattelig glad for at jeg jobber i en bedrift som MOMEK . Når vi går inn i 2020 med MOMEK-historiens høyeste omsetningsbudsjett noensinne (nesten 700 Mill.), så er det ikke fordi vi har fulle ordrebøker eller konjunkturen i markedene våre er så fantastiske. Det er fordi vi har så mange muligheter og mange ben å stå på, og at vi stoler på evnene og engasjementet i organisasjonen til å skaffe disse oppdragene.

For MOMEK er ikke som alle andre! Vi er en merkelig smeltedigel av industrikultur, engasjement, faglig dyktige mennesker og en fandenivoldsk vilje til utvikling og å søke nye utfordringer. Rent markedsmessig kan jeg ikke finne mange selskaper vi kan sammenlikne oss med, som med samme offensive kraft jobber i så mange ulike markeder, og leverer så mange ulike fagdisipliner. Så kan man jo spørre seg, er dette bra? Er det en bærekraftig bedrift vi bygger?

Svaret på det er for min del et rungende JA! At MOMEK har blitt en av Nord-Skandinavias beste bedrifter innenfor sine områder er ingen tilfeldighet. Det er jobbet seriøst og grundig med å etablere MOMEK-kulturen og Markeds-, Produkt- og Kompetanseutvikling over mange år. Men den viktigste kilden til suksess er uten tvil våre ansatte! Alle som dag ut og dag inn bretter opp armene, reiser land og strand, jobber dag og natt, for å løse våre kunders utfordringer og problemer!

Takk til våre ansatte for at dere orker, og takk for i år! Håper dere finner tid til hvile og gode stunder sammen med familie og venner, etter nok et hektisk år i MOMEK-historien. Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere i 2020!

Jeg ønsker alle ansatte, kunder og leverandører en strålende jul og et riktig godt nyttår, enten det blir hjemme sammen med familien eller sammen med gode kollegaer på jobb!


Roger Skatland
Driftsdirektør MOMEK Group

STATUS ØKONOMI OG UTSIKTER 2020

Det nærmer seg årsslutt og tid for å gjøre opp status på hvordan regnskapsåret 2019 har gått.

Ronny Østrem Pedersen
CFO

Vi har i regnskapsåret hatt god utvikling innenfor de fleste av våre markedsområder. Prognosen for 2019 ser ut til å gi en omsetning på om lag 615 millioner og en EBIT (driftsresultat) for årets drift på 19 millioner. Sammenlignet med tidligere års resultater er dette bra, selv om det blir i underkant av det som vi budsjetterte for 2019.

Neste års budsjett er under utarbeidelse og blir etter planen vedtatt i desember. Vi estimerer en vekst på i overkant av 10% i forhold til 2019. Budsjettert ordrereserve er høyere i kroneverdi sammenlignet med 2019. Nødvendig nysalg for å nå neste års budsjett er på samme nivå som det vi ligger an til å realisere i 2019.

MOMEK vil i 2020 fortsatt fokusere på det Nordiske markedet med tjenester og produkter vi er gode på. Denne beslutningen skal være med på å trygge vår inntjening fremover. Resultatmessig vil vi fremover ha større fokus på nettoresultat fremfor EBITDA som tidligere. Dette for å sikre en bærekraftig soliditet i driften til MOMEK.

MOMEK 2019

En kort kavalkade som viser bare et lite utdrag fra MOMEK-året 2019

JULEGAVE TIL IN THE SAME BOAT

In The Same Boat med Rolf Ørjan Høgset i spissen synes vi gjør en fantastisk jobb, og i løpet av 2019 så har de samlet over 220 tonn plastikk og marin forsøpling. I 2020 så ønsker de å kjøpe inn flere båter for flere faste operative «baser» langs hele norskekysten, og på kort tid så er det planlagt fire nye baser som skal samle inn 1000-1500 tonn plast i året. Å samle plast er en ting, men bevisstgjøring rundt forbruk og miljøregnskap er vel så viktig. Spesielt imponerende er det at ungdommer faktisk fra hele verden støtter opp om In The Same Boat, og synes arbeidet er så viktig at de legger tusenvis at dugnadstimer ned i å rydde opp langs kysten vår.

Hele MOMEK Group velger derfor å støtte In The Same Boat med 50.000 for det viktige arbeidet de gjør!

Skape gode arbeidsplasser gjennom store utfordringer og kundeverdi gjennom glitrende leveranser