MOMEK IS A SKF CERTIFIED SERVICE PROVIDER

SKF Temadag 2023

Moderne vedlikehold

Bransjen opplever økte krav til kvalitet og kontroll. Hvordan kan vi møte kravene?

Anbefales spesielt for teknikere og ledere.

PROGRAM

08.30   Åpning, registrering m kaffe
09:00   MOMEK/SKF – hvordan vi jobber
09:15   Fremtidsrettet vedlikehold
09:30   Faglig, Cases, Reman, miljø-energi besparelse.
10:30   Omvisning i MOMEK
11:30   Lunsj
12:30   Tilstandskontroll, nyheter og muligheter
13:00   Utstyr og programvare m/demonstrasjon
13:30   Spørsmål, samtaler